Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn

Từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong nước phân phối các sản phẩm chiếu sáng trên cơ sở đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Sứ mệnh

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất để góp phần mang lại sự thành công và lợi ích cho khách hàng. Bảo đảm tính an toàn và tiết kiệm năng lượng trong từng dự án mà chúng tôi thực hiện. Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Sự hài lòng của khách hàng: Lotus Lighting luôn lấy khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của công ty, luôn lắng nghe để thấu hiểu, sẻ chia những mong muốn để mang đến sự hài lòng trên cả mong đợi
cho họ.
Đoàn kết: Lotus Lightinghiểu tầm quan trọng của sự đoàn kết đối với sự nghiệp phát triển công ty và coi đó là tải sản và cũng như động lực cho mọi sự phát triển lâu bền.
Sáng tạo: Lotus Lighting luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt và vượt trội với đối thủ. Trách nhiệm: Mỗi nhân viên Lotus Lighting luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với công việc, đối với công ty, đối với khách hàng và đối với xã
hội.
Chất lượng vượt trội: Chúng tôi luôn hướng tới tư duy chất lượng trong mọi công việc, mọi hoạt động tư vấn dành cho khách hàng.
Minh bạch: Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của mỗi con người Lotus Lighting. Chúng tôi hoạt động theo chuẩn mực đạo đức kinh doanh, phù hợp luật pháp, theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn minh
bạch mọi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

0