Dự án tiêu biểu

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Hanoi University of Civil Engineering

Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Location: 55 Giai Phong, Dong Tam, Hai Ba Trung, Hanoi

Cung cấp: Đèn chiếu sáng

Supplied products: Lighting

0